Nerina Finetto
  • 01
  • 09

Nerina har varit producent för ett av de största projekten inom företags-television; Daimler Chrysler Business-TV. Hon har även arbetat med innovation och teknologi i Tyskland samt producerat företagsfilm och sponsorfinansierade projekt.